Misszióm: A szervezetfejlesztési és tanácsadói területeken közreműködni vállalaltokkal és vezetőikkel, hogy a több mint 20 éves HR szakértői, tréneri és folyamatmenedzseri tapasztalataimmal támogassam az oktatási rendszerük, szervezeti változásaik, motivációs rendszerük, és a működési folyamataiknak fejlődését és profitjuk növekedését. Célom egyéni szinten a karrierkultúra fejlesztése - az álláskeresési, a pályaorientációs és a pályamódosítási tervek megvalósulása érdekében, melyeket igény szerint coaching beszélgetésekkel és számos teszttel megtámogatva alkotunk meg közösen.

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

HEGEDŰS-GÁL CSILLA

SZAKMAI KOMPETENCIÁK:

SZERVEZETFEJLESZTÉS – KÉPZÉS - TANÁCSADÁS

 • Fejlesztés:
  • 2000 óta vállalati szintű és egyéni szintű személyzetfejlesztési és szervezetfejlesztési folyamatok koordinálása kkv - nonprofit szektorban;
 • Belső képzés:
  • belső képzési folyamatmenedzsment keretében: Moodle eLearning rendszer bevezetése, kurzusok létrehozása, kurzusok feltöltése –szerkesztése, kurzusok szervezése, értékelése: statisztikák készítése;
  • BBB Big Blue Button – Virtuális Tantermi rendszeren keresztüli képzések szervezése – egyeztetése a Moodle eLearning rendszerrel;
 • Külső képzés:
  • külső képzési lehetőségek felkutatása szakmai igények és céges stratégia alapján, majd a fejlesztési irányokhoz történő online – offline – blended tréningek, kurzusok, worshopok kiválasztása;
 • Teszt alkalmazás:
  • Profile XT alkalmazása a kiválasztásban – fejlesztési irányok felismerésében – JobFit, TeamFit, BossFit
  • DISC az ügyfélkezelésben
  •  munkaképességet és teljesítményt felmérő teszt készítése, utánkövetése
 • HR tanácsadás:
  • munkavállalási – karriermódosítási – pályaorientációs tanácsadás megváltozott munkaképességű, tartós munkanélküli, pályakezdő személyek számára
  • coaching jellegű beszélgetések keretében erőforrások felmérése, elakadások felkutatása, értékek tudatosítása, életutak megismerése – felismertetése
  • munkáltatók érzékenyítése, munkakörök felmérése – értékelése és a változásokban rejlő lehetőségek feltárása a szervezetek működési folyamataiban
 • MIR:
  • vállalati külső – belső képzések szervezése és értékelése MIR előírások szerint;
  • MIR audit oktatási területének szakmai képviselte, dokumentációinak elkészítése;
 • Tréneri feladatok:
  • 8 éves tapasztalat trénerként – oktatóként: előadások, prezentációk tartása gyakorlatorientált szemléletben mikro és makro csoportos formában, gamification és tréning módszertannal, szakterület: ügyfélszolgálati (call center) ismeretek, emberi erőforrásmenedzsment, HR controlling, pedagógia, pszichológia, didaktika: oktatásmódszertan, álláskeresési technikák, munkamotiváció, pénzügyi alapismeretek, DISC modell, stresszkezelés technikák, teljesítményértékelő beszélgetés, csapatdinamika fejlesztése, érzékenyítő tréningek a megváltozott munkaképességű személyek integrálására;
  • oktatási tematikák megtervezése, PPT előadások készítése és tananyagfejlesztés, érintett célcsoport: 18-55 éves kor;
  • 2016.03.01 – 2019. 06.20. pénzügyi educatio az OTP Fáy András Alapítványánál - tréningezés 2 – 12 évfolyamos diákok számára, egyedülálló gamification módszerekkel;        
 • Tervezés - szervezés:
  • éves vállalati képzési terv készítése – költségtervezése - utánkövetése;
  • beillesztési program szervezése, fejlesztése és utánkövetése;
  • csapatépítő program megtervezése, gyakorlatok betanítása, moderálása;
 • Adminisztráció:
  • képzési elégedettségi felmérések és statisztikák készítése vezetői elvárás – további fejlesztési irányok felfedezése érdekében
  • képzési adminisztráció követése: tanulmányi szerződések készítés, képzési költségtervek készítése és követése

 

TOBORZÁS – KIVÁLASZTÁS

 • 12 éves HR tanácsadói, mentori tapasztalat: toborzás és kiválasztási folyamatok tervezése-szervezése megváltozott munkaképességű (MMK – megváltozott munkaképességű, tartós- és pályakezdő) munkavállalói körben - Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülte - Rehabilitációs Mentori hálózatának keretében és a Civil Érték Egyesület EU programjaiban
 • Fizikai és szellemi munkaerő (pályakezdő, MMK) toborzása és kiválasztása a megrendelői igényeknek megfelelően;
 • Első interjúk készítése (coaching szemléletben) és csoportos tájékoztatók, kiválasztási napok szervezés és megtartása;
 • Profession és Talentuno toborzási folyamatok koordinálása vezetői igényeknek megfelelően;

 

KOMMUNIKÁCIÓ – KOORDINÁCIÓ – ÉRTÉKESÍTÉS

 • 3 éves kommunikációs folyamatmenedzseri és ügyfélszolgálati munkavégzésem során:
 • Európai Uniós projektek kommunikációs és marketingtervének előkészítése és projekt indikátorok megvalósulásának ellenőrzése;
 • Ügyfélszolgálati Back-Office – telekommunikáció EU projektek működéséhez;
 • Belső kommunikációs tervkészítése, szervezeti belső kommunikációs stratégia megvalósítása;
 • A szervezeti egységek közötti kommunikációs feladatok koordinálása és ellenőrzése (feladat – határidő - felelős folyamattervek készítése és ellenőrzése);
 • Partneri kapcsolattartás: vállalatok, ügynökségek, képzőszervek, önkormányzatok;
 • Rendezvényszervezés, műsorvezetés: EDUCATIO Kiállítás, EU program nyitó-záró rendezvény, családi nap, sajtótájékoztató, karácsonyi bál;
 • Potenciális foglalkozatni kívánó vállalkozások felkutatása és a kapcsolatok ápolása;
 • Kapcsolattartás médiaügynökségekkel, kivitelező cégekkel a minőségi produktumok érdekében;
 • B2B értékesítés – Vállalati értékesítést támogató informatikai szolgáltatások értékesítése.

 

MUNKATAPASZTALAT CÉGEI

Munkamotiváció nevű egyéni vállalkozásom építése és fejlesztése 2021.10.23-tól - https://www.palyaorimotivatio.hu/ - Profil: szervezetfejlesztés, tréningek, proaktív business coaching

Victofon Kft – 2021.10.22-ig                                         Képzési szakértő – Belső tréner

OTP Fáy András Alapítvány                                         Tréner

Civil Érték Egyesület - Civil Nonprofit Kft.                       Munkavállalási tanácsadó, mentor, belső tréner

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.               Kommunikációs folyamatmenedzser

Merlin Communications Kft.                                         Ügyfélkapcsolattartási munkatárs

Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülte      Rehabilitációs Mentor - Foglalkozási tanácsadó

 

MEGBÍZÁSOS MUNKÁK CÉGEI

Rávezető Kft – Külügy Minisztérium - konzulok képzése               E-Learning tananyagfejlesztő, tréner

Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ         Oktató

Ring Kft.                                                                                   Oktató

Bidcon Kft.                                                                                Tréner

Tiszamenti-Foglalkoztatási Alapítvány                                         Oktatásszervező

 

SOFT SKILLS

 • Kiváló prezentációs képesség, melyet oktatásaim során hatékony alkalmazok;
 • Rendszerszemlélet, határozottság és dinamizmus jellemez, melyek a HR, munkavállalási tanácsadói, kommunikációs folyamatmenedzseri, oktatási menedzseri munkaköreimet támogatták;
 • Kiváló szervező- és tervező képességeim által képzések, rendezvények és munkahelyek szervezésében jeleskedtem;
 • Asszertív kommunikációs készségem által hatékonyan és együttműködően kezelem a problémákat;
 • Optimista, vidám és kreatív személyiségem az ideális munkamorál kialakításában és a csapatmunka hatékonyságában jelenik meg.

 

TANULMÁNYOK

2006 – 2009    Nyugat-Magyarországi Egyetem KTK Posztgraduális képzés                

                      Humánmenedzsment szakértő – oktatásmenedzsment szakirány

                      Diplomamunka címe: Munkamotiváció, mint a szervezet hajtóereje            

2001 – 2004    Debreceni Egyetem BTK                                                                       

                      Pedagógia szakos tanár (MSC) és Tanári Képesítő Szakvizsga

                      Diplomamunka címe: A pályakezdő fiatalok és a megváltozott munkaképességű

                                                    személyek továbbképzésének és foglalkoztatásának lehetőségei

1995 – 1999    Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola                                               

                      Pedagógia szakos nevelőtanár (BSC)          

                      Specializáció: médiapedagógia, gyermek-és ifjúságvédelem                                 

                      Diplomamunka címe: A média hatásai a gyermekek személyiségfejlődésére

                                                        

EGYÉB KOMPETENCIÁK

 • „B” kat. jogosítvány aktív vezetési gyakorlat;
 • Felhasználói szintű MS Office (word, excel, power point), Outlook, Internet;
 • Movie Maker (filmkészítés – vágás) készségszintű használata vlogok készítéséhez;
 • Smart tábla felhasználói szintű alkalmazása- és smart anyagok készítése;
 • Moodle eLearning rendszer készségszintű kezelése, BBB virtuális tanterem;

TRÉNINGEK:

 • Pro Bona Kft – Proaktív Business Coach
 • Profiles International Hungary - PXT – Profiles profilozó – személyiség és kompetenciafelmérő tesztek alkalmazása a gyakorlatban - fejlesztési irányok megtalálása - JobFit, TeamFit, BossFit, Chekpoint 360 felmérés alkalmazása vezetői kompetenciák felismerésében és fejlesztési irányok meghatározásában,
 • Mathias Institue Kft – Tréner képzése – OTP Fáy András Alapítvány belső tréner képzése
 • Tudásháza – Változás – és ösztönzésmenedzsment
 • FMA workshop – Teljesítmény Értékelő Rendszer
 • FMA workshop – Munkamotiváció
 • E&E Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. - „Tesztek és képzés” Műhely Nap
 • Merényi & Társai – Vezetői tréning
 • amaGo – Prezentációs technikák tréning
 • Infoteam – Telesales tréning

TANFOLYAMOK: Külkereskedelmi üzletkötő, Komplex vállalkozói irodavezető;

NYELVTUDÁS: Angol szóbeli alapfokú - aktív,  Angol írásbeli középfok - aktív

HOBBY: Olvasás (pszichológia, motiváció, művészet), impresszionista festészet és Hatha jóga

Honlapom: https://www.palyaorimotivatio.hu/